Accés a la informació

#BelgidaTransparent

Dimecres, 7 novembre 2018

Resolucions judicials

20 - Es publiquen les resolucions judicials que afecten l'Ajuntament

En l'actualitat aquest ajuntament no està afectat per cap procediment judicial, ni en l'ordre contenciós, laboral, etc.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació