Accés a la informació

#BelgidaTransparent

Dimarts, 18 setembre 2018

Plans i programes anuals

9 - Els plans i programes anuals i pluriennals (vg. l'Agenda Local 21, i/o el Pla o mapa Estratègic) municipals en els quals es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per a la seua consecució, i resultats o grau de consecució d'objectius obtingut.

I PLA D'IGUALTAT MUNICIPAL ENTRE HOMENS I DONES DE BÈLGIDA 2019-2022

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació