Accés a la informació

#BelgidaTransparent

Dimarts, 15 desembre 2020

Bases de processos de selecció i provisió de llocs de treball

Per Resolució d'Alcaldia número 4 de 13 de gener de 2023 es convoca el procés per a la constitució d'una borsa d'ocupació per a la provisió dels llocs d'Administratiu/a d'Administració General, actualment vacants, mitjançant nomenament provisional per millora d'ocupació

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació