Accés a la informació

#BelgidaTransparent

Dimarts, 15 desembre 2020

Avisos, queixes i suggeriments

77 - Es facilita des de la web (o en el seu cas el portal de transparència) de l'Ajuntament un canal fàcil i accessible per a la formulació de queixes o suggeriments en relació amb l'Accés a la informació.

Envieu els vostres suggeriments, queixes o felicitacions a l'Ajuntament de Belgida, mitjançant aquest formulari:

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació