Accés a la informació

#BelgidaTransparent

Dimarts, 23 octubre 2018

Viatges i desplaçaments

3 - Es publiquen de forma detallada i individualitzada les despeses de viatge de l'Alcaldia, i dels altres càrrecs electes de l'Ajuntament.

Fins hui no s'han registrat viatges o desplaçaments amb càrrec a aquest ajuntament de cap dels càrrecs electes.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació